Odda Bluesklubb

Blueslaget lokst utøve har som målsetting å spre bluesmusikken og støtte/styrke musikkmiljøet i Odda. Vi har støttet flere CD utgivelser av lokale band. Vi har dessuten hatt bluesseminar for unge musikere på Meieriet.

Venelag Litteraturhus

Over 90 personar er med på venelagslistene. Nokon er med ofte, andre er med sjeldan – men felles for alle er at huset er avhengig av dei som har lyst til å gjere ein stor eller liten innsats.