Frå 2020 er det Odda Parkering AS som har ansvar for driften av parkeringstjenester.

Du finner informasjon om dette her.