Odda By skal være en interesseorganisasjon for alle næringsdrivende i Odda. Det være seg handel, eiendom, servering, kulturliv, service, offentlige tjenestetilbud, turisme med mer.

Foreningen skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke sentrum. Odda By skal sikre trivsel for innbyggere og besøkende gjennom at Odda sentrum har et bredt kulturtilbud, at estetiske hensyn ivaretas, videreutvikle tradisjoner og særpreg samt medvirke til bedret tilgjengelighet til og mellom byrommene.

Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv vitalisering av Odda By. Foreningen skal således søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv og kommune.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer: 979 256 078

Navn/foretaksnavn: ODDA BY

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Forretningsadresse: Røldalsvegen 29, 5750 ODDA

Kommune: ULLENSVANG

Postadresse: Postboks 530 5751 ODDA

Registrert i Enhetsregisteret: 10.11.1997

Stiftelsesdato: 31.12.1960